Regulamin zakupów

1. Postanowienia wstępne

a) Sklep internetowy Manfitoys prowadzony jest przez P.H Dami Wiesława Biegańska z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Pucka 11, REGON 192029701, NIP 958-034-11-93.

b) Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.manfitoys.pl .

2. Opis usług

a) Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

b) Udziela Klientom drogą mailową informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Zasady zamawiania towarów

a) Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić
formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że
zamówienie dotarło do sklepu.

b) Podstawowym warunkiem szybkiej realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

c) Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

d) Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, braku potwierdzenia zamówienia.

e) Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych lub przyznanych mu przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę.

f) Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” – do 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej
kwoty na konto sklepu.

g) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych (np. wadliwego działania systemów, serwerów, sieci).

h) Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

Przewidywany czas dostawy :

- 2 dni robocze (przesyłka kurierska)

- od 2 do 5 dni roboczych (Poczta Polska)

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wysyłki realizowane “Listem ekonomicznym”. Poczta Polska nie daje możliwości monitorowania tej formy przesyłki, co skutkuje częstszymi opóźnieniami, uszkodzeniami oraz zaginięciem towaru. Jednocześnie zachęcamy do wyboru monitorowanych form przesyłki – “Przesyłka kurierska”. Jest to pewny, sprawdzony i przede wszystkim bezpieczny sposób dostarczania zakupionego towaru.

j) Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura VAT)

k) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie
informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

l) Zamówienia są realizowane na terytorium Polski.

4. Ceny towarów

a) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym
towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen
towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

b) Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.

c) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

d) Stosowane w Serwisie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

e) Informacje zawarte na stronach Systemu Zamówień nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Reklamacje i odstąpienia od umowy

a) Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

b) Przy odbiorze paczki Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka oraz jej zawartość nie jest uszkodzona. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, pogniecione lub zawartość przesyłki będzie rozlana Klient proszony jest w obecności doręczyciela o spisanie protokołu reklamacyjnego (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela (protokół szkody). Bez protokołu nie uwzględnimy reklamacji !!!
Jeżeli klient otrzyma produkt inny niż zamawia prosimy o kontakt. Towar wymienimy na prawidłowy, pokryjemy również koszty wysyłki.

Pobierz:
FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

c) Koszt opakowania i odesłania produktu reklamowanego ponosi Klient.

d) Odsyłany przez Klienta produkt powinien być zabezpieczony tak aby nie uległ zniszczeniu – Sprzedający powinien otrzymać produkt w takim stanie w jakim otrzymał go Kupujący – tylko wtedy zwrot będzie uznany.

e) Sprzedający zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

f) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne – podobne cenowo – dostępne u Sprzedającego towary do wyboru.

g) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze zostaną przekazane Klientowi przelewem bankowym. Zostanie również zwrócony koszt odesłania reklamowanego towaru do Sklepu.

h) Produkty przedstawione na zdjęciach (kształt; wielkość opakowania itp.) mogą się nieznacznie różnić od produktów zamówionych i różnice te nie mogą być powodem reklamacji.

i) Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru
kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Pobierz:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. Postanowienia końcowe

a) W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia
umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca
2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

b) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

c) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla
siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

d) Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Manfitoys, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i
w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

e) Serwis www.manfitoys.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.